Kleiva Arkitekter har gjennomført prosjekter i inn- og utland i 20 år. Det dreier seg om større boliganlegg, næringsbygg, hotell- og konferansefasiliteter og selskapslokaler, samt eneboliger, hytter og mindre påbygg og tilbygg. «Ingen prosjekter er for store, og ingen for små…»I tillegg har vi arbeidet med volum- og mulighetsstudier, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Oppdragsgiverne omfatter offentlige institusjoner, profesjonelle eiendomsutviklere, entreprenørforetak og privatpersoner.

Vårt fokus er rettet mot oppdragsgiverens ønsker, behov og visjoner: «Bak ethvert vellykket prosjekt står en dyktig oppdragsgiver» blir det sagt. Vårt mål er funksjonelle bygg og utomhusanlegg, god arkitektonisk utforming som viser hva bygget står for, samt gode økonomiske og tekniske løsninger.

Under «Prosjekter» viser vi et lite utdrag av det vi har arbeidet med de siste årene. Dersom det er behov for mer informasjon om prosjektene som er vist her eller opplysninger om andre vi har vært involvert i står vi til disposisjon.

Finn Kleiva
Sivilarkitekt MNAL/Daglig leder
finn@kleivaarkitekt.no

Eirin Sira
Sivilarkitekt MNAL/Nestleder
eirin@kleivaarkitekt.no

Katarina Elverum
Master i arkitektur MNAL
katarina@kleivaarkitekt.no

Flavia Carboni (permisjon)
Master i arkitektur
flavia@kleivaarkitekt.no

Stefano Pagliarone

Master i arkitektur
stefano@kleivaarkitekt.no

Antonia Placanica
Master i arkitektur
antonia@kleivaarkitekt.no 

Elisabeth Oldervik Dybdahl
Master i arkitektur
elisabeth@kleivaarkitekt.no