ROBSRUD TERRASSE

Sted: Lørenskog
Status: Ferdigstilt
Oppdragsgiver: Stiftelsen Kaare Berg AS
Innhold: Boliger
Areal: 4300 m2
Byggeår: 2015 - 2018