YESHEIM BOLIGER

Sted: Gystadmyra, Jessheim
Status: Pågående
Oppdragsgiver: Uranienborg utbyggingsselskap AS, Oslo
Innhold: Boliger
Byggeår: 2015 -