BERTE STYRIS VEG

Sted: Eidsvoll
Status: Pågående
Oppdragsgiver: Berbere Group AS
Innhold: Boliger
Byggeår: 2018 -