RØKENES GÅRD OG GJESTEHUS

Sted: Harstad
Status: Ferdigstilt
Innhold: Galleri, bevertning og konferansesenter

Ombygging av et delvis fredet og delvis bevaringsverdig gårdsanlegg til bevertning, galleri og konferansesenter samt planer for et fremtidig hotellanlegg delvis nedgravd i bakken. Innredning av et eget «Afrikarom» i et tidligere silobygg har vakt spesiell oppmerksomhet.