ODELSVEIEN NORD, Delfelt 1 og 2

Sted: Jessheim
Status: Ferdigstilt
Oppdragsgiver: Jessheim Vest Bolig og Næring AS
Innhold: Boliger og forretning

Modulbasert boligbebyggelse plassert på taket av et stort forretningslokale med garasjeanlegg i underetasjen. Boliger av tre med stål som bærende konstruksjoner i balkonger og svalganger.