ODELSVEIEN NORD, Delfelt 3

Sted: Jessheim
Status: Ferdigstilt
Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Oslo AS
Innhold: Boliger og forretning